MEMBER
LOGIN

Log in

The Polish American Citizens Club is a social club and community organization located in the heart of the Polish Triangle in Boston. Our goal is to provide a gathering place for Polish and Polish Americans and to enrich the lives of its members and the community by fostering engagement and to support and promote the Polish-American culture and traditions.


The Polish American Citizens Club jest klub towarzyski i organizacja społeczna zlokalizowana w sercu Trójkąta Polskiego w Bostonie. Naszym celem jest zapewnienie miejsca spotkań dla polskich i polskich Amerykanów oraz wzbogacenie życia członków i społeczności poprzez wspieranie zaangażowania oraz wspieranie i promowanie polsko-amerykańskiej kultury i tradycji.


Become a member!

All members must be sponsored by a current member, in good standing and applications are subject to the review and approval of club officers.

Membership benefits: discounted hall rentals, two free drinks at every meeting.

Submit a Membership Application

Contact Us!
polishclubboston@gmail.com
Office: 617-436-2786

Address:
82 Boston Street
Boston, MA 02125

Powered by Wild Apricot Membership Software