OFFICERS 2024

Stasia Kacprzak, President

Eric Basile, Vice-President

Erica Manczuk Stocks, Secretary

Peter Dziedzic, Treasurer


BOARD OF DIRECTORS

Joanna Curry

Jay Judas

Dawn Morris

Steve Poftak

Keith Stocks

About Us

The Polish American Citizens Club began in 1924 when a group of Polish World War I veterans invested their savings and purchased an old shoe factory, where they formed the Young Polish Men's Club.

In the late 1930's, the founders and members of Boston's Polish immigrant and Polish-American community came together to raise money and build a new building.  In 1939, the new club, now known as the Polish American Citizens Club, opened its doors.

After World War II, an influx of Polish immigrants and refugees helped to grow the club into an important fixture in Boston's Polish-American community.  The PACC become a place were families and friends gathered and celebrated, where parties and political galas were held, where veterans could reminisce and where Poles could celebrate their new lives in America.

In 2016, members elected the youngest group of officers and directors in the club's history, and in 2017, the club's first female president, Mrs. Stasia Kacprzak, was elected.

For over almost 80 years, the Polish American Citizens Club has been a fixture of the community and with the support of Polonia in Boston and beyond, we look forward to another 80 years!


O Klubie

Polish American Citizens Club rozpoczął działalność w 1924 roku, kiedy grupa weteranów polskiej I wojny światowej zainwestowała swoje oszczędności i kupiła starą fabrykę obuwia, w której założyli Klub Młodej Polki.

Pod koniec lat trzydziestych założyciele i członkowie bostońskiego polskiego imigranta i polsko-amerykańskiej społeczności zebrali się, aby zebrać pieniądze i zbudować nowy budynek. W 1939 roku otworzył się nowy klub, obecnie znany jako Polish American Citizens Club.

Po drugiej wojnie światowej napływ polskich imigrantów i uchodźców przyczynił się do tego, że klub stał się ważnym elementem polsko-amerykańskiej społeczności Bostonu. PACC stał się miejscem, gdzie zbierały się i świętowały rodziny i przyjaciele, gdzie odbywały się imprezy i gale polityczne, gdzie weterani mogli wspominać i gdzie Polacy mogli świętować swoje nowe życie w Ameryce.

W 2016 r. Członkowie wybrali najmłodszą grupę oficerów i dyrektorów w historii klubu, aw 2017 r. Wybrano pierwszą kobietę prezydenta klubu, Stasia Kacprzak.

Od ponad 80 lat Polish American Citizens Club jest stałym elementem społeczności i dzięki wsparciu Polonii w Bostonie i poza nią, czekamy na kolejne 80 lat!

Contact Us!
contact@polishclubboston.com
617-436-2786

Address:
82 Boston Street
Boston, MA 02125

Powered by Wild Apricot Membership Software