MEMBER
LOGIN

Log in

Join us

Potential club members must be sponsored by a current Polish Club member in good standing. All applications are subject to the review and approval of club officers and board of directors. 

If you are accepted for membership, you must attend the next monthly meeting and be officially sworn in. 

There are three types of memberships:

Regular Membership 
Associate Membership
Lifetime Membership

DOŁĄCZ DO NAS

Potencjalni członkowie klubu muszą być sponsorowani przez aktualnego członka Polskiego Klubu o dobrej reputacji. Wszystkie zgłoszenia podlegają ocenie i zatwierdzeniu przez funkcjonariuszy klubowych i zarząd.

Jeśli jesteś przyjęty do członkostwa, musisz wziąć udział w następnym miesięcznym spotkaniu i zostać oficjalnie zaprzysiężonym.

Istnieją rodzaje członkostw:

Regular Membership

Associate Membership 

Lifetime Membership


Warning: browser cookies disabled. Please enable them to use this website.

Select membership level

* Mandatory fields
* Membership level

Contact Us!
polishclubboston@gmail.com
Office: 617-436-2786

Address:
82 Boston Street
Boston, MA 02125

Powered by Wild Apricot Membership Software